Kolposkopia Rzeszów

Kolposkopia jest to metoda badania klinicznego pozwalająca na ocenę szyjki macicy, pochwy i sromu za pomocą aparatu nazywanego kolposkopem. Badanie to polega na oglądaniu powierzchni tych narządów w odpowiednio dobranym powiększeniu z zastosowaniem odczynników biochemicznych.

Może być wykonywane w każdej fazie cyklu, również u kobiet ciężarnych i nie wymaga to specjalnego przygotowania. Jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, trwa kilka do kilkanastu minut, a wynik otrzymuje się od razu po jej zakończeniu. Nie daje powikłań.

OPIS BADANIA KOLPOSKOPOWEGO

Po założeniu wziernika do pochwy oglądamy i oceniamy charakter wydzieliny pochwowej. Następnie przemywamy szyjkę i pochwę solą fizjologiczną i oceniamy je pod odpowiednim powiększeniem. Kolejnym etapem badania jest próba z kwasem octowym, która pozwala na różnicowanie prawidłowego nabłonka szyjki macicy oraz pochwy, zmian fizjologicznych oraz zmian przedrakowych i rakowych. Efekty działania kwasu octowego zależą od stopnia przenikania tego odczynnika w głąb nabłonka. Im nabłonek płaski jest bardziej atypowy tym stopień jego zbielenia i czas trwania tego zjawiska są bardziej intensywne.

Ostatni etap to wykonanie próby Schillera, czyli przemycie ocenianej powierzchni roztworem jodu w jodku potasu. Opiera się ona na ocenie ilości glikogenu w tkankach. W niektórych sytuacjach np. w zmianach przedrakowych i rakowych tkanki są pozbawione glikogenu i dają wynik jodonegatywny. W prawidłowym zaś nabłonku obecny glikogen powoduje brązowe zabarwienie powierzchni, czyli wynik jodopozytywny.

KIEDY ROBIMY KOLPOSKOPIE

Kolposkopia może być wykonana podczas rutynowego badania ginekologicznego – umożliwia bardziej wnikliwą ocenę nabłonka szyjki macicy, pochwy a także sromu i krocza.

W przypadku nieprawidłowych rozmazów cytologicznych kolposkopia pozwala na precyzyjne ustalenie miejsca pobrania wycinka, jeżeli istnieje taka konieczność.

Zdecydowana większość wykrywanych cytologicznie i potwierdzonych kolposkopowo zmian małego stopnia LSIL / Low- Grade Squamous Intraepithelial Lesion/czy ASCUS/Atypical Squamous Cells of Undetermined/ oraz infekcja wirusem HPV nie wymaga weryfikacji histologicznej i może być leczona zachowawczo lub poddana dalszej obserwacji kolposkopowo-cytologicznej.

Kolposkopia służy również ocenie fizjologicznych, parafizjologicznych i łagodnych zmian na szyjce macicy np. tzw. nadżerek.

Powrót do Strony głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *